MEDEDELING:

Met ingang van 2017 is er geen vergoeding van de zorgverzekeraar meer mogelijk.